Các mốc siêu âm thai định kỳ mẹ bầu cần ghi nhớ

Các mốc siêu âm thai sẽ trải dài từ lúc mẹ mới mang bầu cho tới những ngày chuẩn bị lâm bồn. Theo đó, mẹ cần đến bệnh viện để siêu âm thai đúng ngày vì như vậy, bác sĩ mới có thể kiểm tra sát sao tình trạng của thai nhi một cách chính xác nhất. …