Trẻ sốt mọc răng bỏ ăn, biếng ăn, phải làm sao?

Từ 6 tháng tuổi trở đi, trẻ sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn mọc răng sữa, điều này khiến trẻ hay quấy khóc và biếng ăn. Vì vậy, bạn cần nắm bắt được tâm lý cũng như chăm sóc trẻ thật khéo léo để tránh tình trạng trẻ mọc răng biếng ăn dẫn tới …